Chyby v psaní a v počtech neplatnost závěti nezpůsobují

Rozsudek Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 36 C 424/2020, ze dne 22. 9. 2022:

Co se týče ze strany žalobkyně namítaných chyb v psaní a nesrovnalostí v závěti, tak tyto samy o sobě nemohly způsobit neplatnost závěti, když z listiny formou notářského zápisu zcela jednoznačně vyplývá, že zmiňovanou dcerou je žalobkyně s řádně uvedeným datem narození, a že veškerý majetek zůstavitel [jméno] [celé jméno žalovaného] odkázal svému synovi, tedy žalovanému.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek