Neplatnost závěti a vydědění z důvodu demence zůstavitele

Rozsudek Okresního soudu v Semilech sp. zn. 3 C 90/2018, ze dne 20. 6. 2022:

Soud shledal žalobu důvodnou, neboť po podrobně provedeném dokazování lze uzavřít, že předmětná závěť a listina o vydědění ze dne 14. 7. 2017 (§ [číslo], § 1649 odst. 1 o. z.), resp. v ní zachycené údajné jednání zůstavitele, je neplatné ve smyslu § 581 o. z., věta druhá jako jednání osoby v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat. Tento závěr soud přijal zejména s ohledem na přesvědčivě učiněný závěr znalkyně [příjmení] [celé jméno znalkyně]. Ta ve znaleckém posudku, z něhož zjištění soud podrobně rozvedl v odst. 17 odůvodňovaného rozsudku, vyhodnotila, že zůstavitel ke dni 14. 7. 2017 nebyl schopen plně chápat všechny okolnosti právního jednání v podobě pořízení závěti a listiny o vydědění (jímž měl pro případ své smrti mj. nakládat i spoluvlastnickým podílem na nemovitosti) a nebyl též schopen dovodit jeho důsledky. Bylo tak tomu v důvodu, že v době právního jednání trpěl – s největší pravděpodobností těžkým stupněm – vaskulární demence, v důsledku níž byly narušeny jeho psychické, především kognitivní funkce natolik, že nebyl schopen okolnosti právního jednání chápat a důsledky z něj dovodit. Znalkyně přesvědčivě vysvětlila podstatu vaskulární demence, i to, že s největší pravděpodobností u zůstavitele šlo o demenci těžkého stupně; popsala jakými změnami ve fyzickém stavu organismu, konkrétně mozkové tkáni, osoba postižená tímto typem demence prochází, dále že takové počínající změny byly u zůstavitele zjištěné již při CT vyšetření provedeném v únoru 2016 (tj. 1,5 roku před vznikem listiny zachycující údajnou vůli zůstavitele k pořízení závěti a vydědění). Zdůraznila, že příznaky demence se pak dále výrazně prohloubily po ischemické mozkové příhodě a při hospitalizaci trvající 2 měsíce a ukončené 3 dny před pořízením listiny o závěti a vydědění. Ve zdravotnické dokumentaci z tohoto období (i bezprostředně předcházejícím datování závěti a listiny o vydědění) byly již jednoznačně a naplno vyjádřeny také veškeré příznaky demence. Zůstaviteli byl při hospitalizaci také proveden test Mini Mental State Examination, jehož výsledky dle znalkyně rovněž odpovídaly projevům těžké demence.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek