Náhrada nákladů řízení ve sporu o dědické právo

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 3. 2019, č. j. 18 Co 108/2018-85: V řízení předcházejícím podání nyní projednávané ústavní stížnosti Městský soud v Brně rozhodoval ve sporném řízení o žalobě stěžovatelů podané na základě odkazu z řízení o pozůstalosti dle § 170 zákona č. 292/2013 S., o zvláštních řízeních soudních. Soud v […]

Napadení pravosti holografní závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 2012/2022, ze dne 20. 6. 2023: Vzhledem k tomu, že zůstavitel zemřel dne 24. 3. 2021, řídí se dědické právo zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „o. z.“). Sporná závěť zůstavitele však byla (měla být) pořízena dne 20. 5. 2013 a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek