Důvod neschválení dohody o vypořádání dědictví

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 4 Cz 27/92, ze dne 26. 6. 1992:

Není důvodem k neschválení dohody dědiců, kterou se vypořádali o dědictví ( § 482 o. z.), jehož předmětem je i dům po zůstaviteli, ta okolnost, že dohoda dědiců neřeší (např. dohodou o zřízení věcného břemene) otázku bydlení dědice (dědiců), jemuž (jimž) dům (podíl na něm) podle dohody nepřipadl, třebaže v něm dosud bydlel (bydleli).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek