Dohoda o vypořádání dědictví jako exekuční titul

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 5 Co 1234/865, ze dne 31. 10. 1986:

Rozhodnutí státního notářství o schválení dohody dědiců ( § 482 odst. 1 o. z.), obsahující také závazek jednoho z dědiců uhradit dluh vůči věřiteli zůstavitele, není pro tohoto věřitele podkladem pro podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí k vymožení úhrady dluhu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek