Určitost vymezení majetku v závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1241/2023, ze dne 23. 11. 2023:

Nejvyšší soud opakovaně vyslovil závěr, že závěť se týká majetku náležejícího zůstaviteli v době jeho úmrtí a vymezení majetku odkazem na „veškerý ostatní majetek“ je vymezením zcela určitým a srozumitelným (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 30 Cdo 517/2002, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1380/2007) a v souladu s uvedeným závěrem postupovaly soudy obou stupňů při výkladu závěti zůstavitelky i v projednávané věci.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek