Darování pro případ smrti a katastr nemovitostí

Usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 102 Co 9/2023, ze dne 15. 8. 2023:

Posuzuje-li se darování pro případ smrti podle ustanovení o darování a jde-li o darování nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, lze podat návrh na zápis vlastnictví do veřejného seznamu ihned po splnění podmínky, tedy ihned po smrti dárce. Účastníky řízení před katastrálním úřadem jsou obdarovaný a ten (ti), kdo spravuje(í) pozůstalost po dárci. Vlastníkem se stává obdarovaný dnem (okamžikem) zápisu do veřejného seznamu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek