Přisvědčení zůstavitele návrhu závěti, který mu byl předložen

Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 13 C 335/2021, ze dne 26. 04. 2023:

Bylo prokázáno výpovědí svědka [příjmení] [jméno], že tento přivezl k panu [celé jméno žalobce] koncept závěti, se kterým měl pan [celé jméno žalobce] souhlasit. S ohledem na ustanovení § 1497 NOZ soud má za to, že takovýto projev vůle zůstavitele není v souladu s požadavky, které na něj klade zákon, když závěť by měla být sepsána za přítomnosti zůstavitele, a je vyloučena situace, že by zůstavitel pouze přisvědčil návrhu, který mu byl předložen. Z výpovědí svědků [příjmení] [jméno] [jméno] a [jméno] [příjmení] nebylo prokázáno, že by zůstavitel projevil celou vůli, jak je v závěti uvedena, oba včetně žalované se obecně vyjádřili jen k tomu, že zůstavitel měl projevit, že je to jeho vůle, kterou však nijak navenek nereprodukoval. Zjištěný skutkový stav odpovídá situaci, kdy závěť sepsaná obecným zmocněncem byla předpřipravena bez účasti zůstavitele (viz zjištěný skutkový stav a předpřipravené jméno svědkyně [jméno] [příjmení] na této závěti). Soud proto žalobě na určení, že žalovaná není zůstavitelovou dědičkou ze závěti ze dne 8. 10. 2019, v celém rozsahu vyhověl.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek