Žaloba pravého dědice na vydání dědictví

Rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 18 C 441/2022, ze dne 13. 2. 2023:

Podle ust. § 189 odst. 2 z.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tomu, kdo nebyl účastníkem jako dědic v době vydání rozhodnutí o pozůstalosti, nebrání právní moc rozhodnutí o pozůstalosti v tom, aby se svého práva k pozůstalosti domáhal žalobou.

Žaloba podaná ve smyslu výše citovaného zákonného ust. § 189 odst. 2 z.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je zvláštním prostředkem obrany, protože zasahuje do právních vztahů již jednou pravomocně vyřešených v řízení o pozůstalosti.

Po provedeném dokazování žalovaná nijak nerozporovala tvrzení a provedené důkazy ve vztahu k podané žalobě ve vztahu k dědickému právu žalobců. Soud tedy podané žalobě vyhověl, určil, že jsou dědici po zůstavitelce [jméno] [příjmení], zemřelé dne 3. 12. 2019, každý v rozsahu jedné ideální poloviny a umožnil tím dědicům, aby na ně přešla celá pozůstalost po jmenované.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek