Důkazní břemeno ohledně zpochybněné pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 31 C 101/2021, ze dne 16. 8. 2022:

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. 24 Cdo 2592/2021, v řízení o určení dědického práva po zůstaviteli, který zemřel po 1. 1. 2014, zatěžuje důkazní břemeno ohledně zpochybněné pravosti závěti sepsané ve formě soukromé listiny toho z účastníků, který se ve svůj prospěch takové závěti dovolává (§ 565, věta první, občanského zákona), tedy závětního dědice. Účastníci řízení byli o této skutečnosti poučeni a s judikaturou seznámeni při jednání soudu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek