Neplatné vydědění

Rozsudek Okresního soudu Plzeň-sever sp. zn. 4 C 154/2020, ze dne 6. 4. 2023:

Právo dědit je ústavně zaručeným právem, a ačkoli soud nepochybuje o tom, že zůstavitel svým jednáním, tedy tím, že žalobce a) a jeho potomky vydědil, projevil svou vůli a úmysl, aby jeho majetek nabyla žalovaná, potažmo její rodina, nelze ústavně zaručené právo žalobce a) a jeho potomků takovým jednáním zkrátit.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek