Neplatné vydědění a právo na povinný díl

Rozsudek Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 9 C 216/2020, ze dne 15. 9. 2021:

Druhý žalovaný se tak stává neplatně vyděděným nepominutelným dědicem, který má právo na povinný díl dle § 1650 o. z. (nepominutelný dědic vyděděný neplatně má právo na povinný díl, byl-li zkrácen na hodnotě povinného dílu, má právo na jeho doplnění).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek