Vedení společné domácnosti (bydlení „vedle sebe“ vs. spolu)

Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 15 C 140/2021, ze dne 17. 1. 2022:

Soud dospěl k závěru, že provedenými důkazy, především svědeckými výpověďmi, byla jednoznačně prokázána skutková verze žalobce. Žalobce nejenže vypomáhal zůstavitelce a navštěvoval ji, ale vzhledem k vlastní rodinné situaci a zdravotnímu stavu zůstavitelky se k ní později natrvalo nastěhoval a vedl s ní společnou domácnost. Nakupovali společně, vařili společně a trávili společně čas. Mezi žalobcem a zůstavitelkou se jednalo o skutečné a trvalé soužití, kdy žalobce zůstavitelku bral jako svoji babičku. Soud nepřehlédl, že svědkyně [příjmení] vypověděla, že žalobce a zůstavitelka platili každý za sebe při obědě, avšak toto nepovažoval za rozporné s výše uvedeným, když společnou domácnost nelze chápat tak, že členové domácnosti za každé situace platí společně. Podstatné je, že se dělí o životní náklady. Za významné tak v projednávané věci soud považuje, že žalobce a zůstavitelka v domácnosti sdružovali příjmy za účelem úhrady a obstarávání společných potřeb (nákupy, náklady na bydlení), připravovali jídlo pro oba. Je třeba také dodat, že svědkyně neuvedla, ve které době se placení oběda odehrálo, tedy zda již po nastěhování žalobce k zůstavitelce.

Žalovaní předložili jediný listinný důkaz (otisk inzerátu na sociální síti Facebook), kterým nebylo prokázáno nic podstatného pro věc. Žalobce okolnosti zveřejnění inzerátu k jinému bytu ve stejné ulici přesvědčivě vysvětlil při své výpovědi. Ostatně z inzerátu není zřejmé, v jakém vchodě domu [adresa] [číslo] se inzerovaný byt nachází a zcela zjevně se pak nejedná o patro, v němž se nachází byt zůstavitelky, neboť svědci a žalobce uvedli, že byt zůstavitelky se nacházel v [anonymizováno] patře, zatímco inzerovaný byt se nacházel ve [anonymizováno] patře.

Žalobce a zůstavitelka nebydleli vedle sebe, nýbrž trvale ve společné domácnosti a z tohoto důvodu žalobce pečoval o společnou domácnost od podzimu roku 2016, tedy déle než jeden rok před smrtí zůstavitelky dne [datum]. Z tohoto důvodu žalobce je dědicem zůstavitelky v souladu s § 1637 občanského zákoníku (třetí třída dědiců).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek