Zařazení majetku do aktiv pozůstalosti nezakládá právní titul dědicům k takovému majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 646/2015, ze dne 23. 9. 2015:

Jak totiž uzavřel Nejvyšší soud v usnesení ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 29 Cdo 5295/2008, zařazení pohledávky mezi aktiva dědictví bez dalšího neimplikuje její existenci. Jinými slovy, pouhá skutečnost, že (tvrzený) nárok na vznik členství byl předmětem dohody o vypořádání dědictví, nemůže tento nárok založit (srov. i důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2012, sp. zn. 29 Cdo 1478/2011).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek