Stát jako vlastník obchodního podílu na základě odúmrti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2996/2012, ze dne 18. 2. 2014:

Z uvedených rozhodnutí se podává, že stát, i když není z důvodu odúmrti dědicem, má, nestanoví-li zákon jinak, zásadně stejné postavení jako dědic. Proto na něj – připadlo-li mu dědictví na základě odúmrti – přechází i členství zůstavitele v bytovém družstvu.

Názor odvolacího soudu, podle nějž se uvedené závěry obdobně prosadí i v případě obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, je plně v souladu s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. září 2012, sp. zn. 29 Cdo 3525/2011, a ze dne 24. října 2012, sp. zn. 29 Cdo 1946/2012).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek