Aktiva pozůstalosti a pohledávka zůstavitele za zhodnocení pozemků třetích osob

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 287/98, ze dne 10. 7. 1998:

Vysázel-li zůstavitel porosty na cizím pozemku, staly se součástí pozemku a nemohou být předmětem dědictví po zůstaviteli. Zhodnocení pozemku jiného vlastníka, ke kterému takto došlo, např. i vytvořením výjimečného díla zahradní architektury, se zpravidla odrazí v aktivech dědictví jako pohledávka zůstavitele vůči vlastníkovi pozemku. Nároky zůstavitele vůči vlastníkovi pozemku soud v takovém případě posuzuje v dědickém řízení jako předběžnou otázku, se zřetelem k právnímu vztahu, na jehož základě zůstavitel na pozemku porosty vysázel.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek