Neprojevování opravdového zájmu

Rozsudek Okresního soudu v Náchodě sp. zn. 10 C 115/2022, ze dne 16. 11. 2023:

Žalobkyni tak nelze přikládat k tíži skutečnost, že o zůstavitele neprojevovala zájem, jaký by si zůstavitel představoval, když ani z jeho strany nebyl zaznamenán opravdový zájem udržovat s žalobkyní bližší a častější vztahy. Provedeným dokazování tak soud dovodil, že zůstavitelem uvedený důvod vydědění, tedy že o něj žalobkyně neprojevovala opravdový zájem, který by potomek projevovat měl (§469a odst. 1 písm. b) ObčZ), nebyl naplněn.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek