Vedení trvale nezřízeného života

Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 9 C 64/2022, ze dne 21. 8. 2023:

V řízení bylo nepochybně prokázáno, že Ing [celé jméno žalobce] byl zásadový člověk, který si potrpěl na vzdělání, pracovitost a rodinu. Sám měl vysokoškolské vzdělání a podporoval rodinu, zejména pak dle provedeného dokazování svého vnuka, a to nejen co se týče finanční podpory při studiu, ale i pomoci s jeho výchovou poté, co se žalobce rozvedl s matkou vnuka zůstavitele. Chování zůstavitele je pak opakem chování žalobce, který od rozvodu střídal zaměstnání, nebo nebyl zaměstnaný, půjčoval si na svůj život, neplatil pravidelně a řádně výživné na svého syna. Chování žalobce pak bylo dle názoru soudu zapříčiněno i tím, že požíval alkohol ve větší míře v důsledku čehož přišel o řidičské oprávnění, práci a byl se také léčit. Z těchto důvodů nad ním mnozí zanevřeli, jak vypověděla jeho sestra. Žalobce se nestaral (od 10 let, což je z pohledu soudu nepodstatné) o svého syna [jméno], následně i o dalšího syna [jméno], na [jméno] neplatil řádně výživné, s čímž nakonec v dospělosti syna pomáhali právě žalovaná a Ing [celé jméno žalobce]. Rovněž nebylo mezi stranami sporu o tom, že žalobce se nachází v insolvenci, což samo o sobě není problémem a lze kvitovat, že žalobce řeší své dluhy touto formou a snaží se věřitelům část dluhů uhradit, nicméně samotná insolvence také značí, že se žalobce v minulosti zadlužil, aniž by měl reálnou možnost dluhy zaplatit. Každý důvod jednotlivě by zřejmě neospravedlnil důvod k vydědění žalobce jako nepominutelného dědice, ale pokud všechny tyto problémy nastoupí spolu, lze takové chování žalobce považovat za rozporné s dobrými mravy a shledat právoplatný důvod pro jeho vydědění, a to bez ohledu na to, zda jednání žalobce pohoršuje veřejně. O závažnost jeho jednání pak svědčí i to, že jeho otec se o něm nechtěl bavit a na veřejnosti o jejich vztahu nemluvil, protože se styděl.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek