Podpis zůstavitele na listině o vydědění

Rozsudek Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 15 C 279/2019, ze dne 22. 2. 2020:
Listina o vydědění stejně jako závěť nemusí být podepsána v den, kdy je sepsána a uvedení data podpisu není podmínkou platnosti listiny. Samotná okolnost, že zůstavitel nepodepsal sporné listiny o vydědění v den, který je na nich uveden, tak nezpůsobuje samo o sobě neplatnost těchto listin.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek