MMSE – Mini Mental State Examination (Montrealský test) – neplatnost závěti

Celkové hodnocení testu:
24 – 30 bodů – není organické mozkové postižení (norma)
21 – 23 bodů – lehká porucha – 1. stadium (stupeň)
11 – 20 bodů – kognitivní porucha středního stupně – 2. stadium (stupeň)
0 – 10 bodů – těžká kognitivní porucha – 3. stadium (stupeň)

NS 24 Cdo 1056/2022:
„Nesoulad se závěry znalce MUDr. Turka dle názoru soudu přesvědčivě vysvětlila chybnou administrací MMSE testu Nemocnicí Měšice (a v důsledku toho i mylného výchozího skóre 21/30 namísto 19/30, když při skóre 19 a nižším je i dle odborné literatury a forenzního výzkumu v zahraničí zřejmé, že vyšetřovaná osoba není schopna činit právní jednání) a k výpovědím svědků uvedla, že pro laiky je obtížné rozpoznat, zda osoba selhává v základních aktivitách z důvodu nepohyblivosti či z důvodu demence spojené s Parkinsonovou chorobou.“

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek