Náhrada nákladů řízení ve sporu o dědické právo

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 3. 2019, č. j. 18 Co 108/2018-85:

V řízení předcházejícím podání nyní projednávané ústavní stížnosti Městský soud v Brně rozhodoval ve sporném řízení o žalobě stěžovatelů podané na základě odkazu z řízení o pozůstalosti dle § 170 zákona č. 292/2013 S., o zvláštních řízeních soudních. Soud v napadeném rozhodnutí určil dědické právo stěžovatelů. Ve výroku II. potom přiznal plně úspěšným žalobcům právo na náhradu nákladů řízení ve výši 38.421 Kč, přičemž při výpočtu částky vycházel z tarifní hodnoty stanovené podle § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

S tímto rozhodnutím stěžovatelé nesouhlasili a proti výroku II. rozsudku městského soudu se odvolali. V odvolání namítali nesprávný postup prvostupňového soudu, jelikož dle jejich názoru měla být pro určení výše nákladů použita tarifní hodnota dle § 8 odst. 7 advokátního tarifu, tedy tarifní hodnota v dědických věcech.

Krajský soud se ztotožnil se závěrem městského soudu a jeho rozhodnutí potvrdil. V usnesení uvedl, že § 8 odst. 7 advokátního tarifu dopadá v procesní rovině na řízení o projednání pozůstalosti dle hlavy zákona o zvláštních řízeních soudních. Určení dědického práva ve sporném řízení na základě odkazu z § 170 tohoto zákona však není dědickou věcí ve smyslu § 8 odst. 7 advokátního tarifu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek