Práva nepominutelného dědice je třeba respektovat i při nalezení závěti po skončení dědictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3749/2010, ze dne 30. 8. 2012:

I při vydání dědictví dědici ze závěti nalezené až po skončení řízení o dědictví je třeba respektovat dědický podíl neopomenutelného dědice podle § 479 ObčZ.

Jestliže je žalovaný synem zůstavitelky, a tato jiné potomky neměla, pak i za předpokladu platnosti závěti ze dne 17. 6. 1993, podle níž je dědičkou žalobkyně, se žalovanému, který byl v době smrti zůstavitelky zletilý a neplatnosti závěti ve smyslu ustanovení § 479 ObčZ se dovolal, musí z dědictví dostat jedna polovina jeho dědického podílu, tj. polovina dědictví. Pokud do dědictví patřila 1/2 nemovitostí v k. ú. Z., pak žalovaného nelze ohledně 1/4 těchto nemovitostí považovat za dědice neoprávněného, a nelze mu proto uložit vydání celé poloviny nemovitostí, k níž mu bylo v řízení o dědictví potvrzeno nabytí dědictví.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek