Žalobu na obnovu řízení o dědictví může podat jen ten, kdo byl jeho účastníkem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3749/2010, ze dne 30. 8. 2012:

Žalobu na obnovu řízení proti usnesení o dědictví je oprávněn podat jen ten, kdo byl účastníkem původního řízení o dědictví, v němž bylo žalobou napadené usnesení o dědictví vydáno; není přitom rozhodné, zda ten, kdo podal žalobu na obnovu řízení, účastníkem řízení o dědictví mohl být nebo měl být, popřípadě z jakého důvodu se řízení o dědictví nezúčastnil.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek