Koncepce dědění podle nového občanského zákoníku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4148/2019, ze dne 19. 2. 2020:

I v poměrech ObčZ je dědictví představováno souhrnem všech práv a povinností způsobilých být předmětem dědění, aniž by dědické nástupnictví k nim bylo závislé na vědomosti dědice o tom, o jaká práva a povinnosti jde. Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. V období od smrti zůstavitele až do potvrzení dědictví nebo vypořádání dědictví pravomocným rozhodnutím soudu jsou dědici považováni za vlastníky celého majetku patřícího do dědictví.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek