Umístění data a podpisu na závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4836/2010, ze dne 30. 8. 2011:

V souladu s ustálenou judikaturou soudů posoudil odvolací soud (i soud prvního stupně) též otázku platnosti sporné závěti z hlediska umístění data a podpisu v této listině (§ 476 odst. 2 a § 476a obč. zák.)[srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.11.1998, sp. zn. 21 Cdo 586/98, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44, ročník 1999; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.3.2009, sp. zn. 21 Cdo 51/2008, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 13, ročník 2010].

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek