Projev vůle zůstavitele u allografní závěti, že listina obsahuje jeho poslední vůli

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 18 Co 7/95, ze dne 22. 2. 1995:

K platnosti závěti podle § 476b ObčZ zákon vyžaduje dva projevy zůstavitelovy vůle, které nemohou být učiněny současně, ale musí na sebe navazovat. Je to především projev zůstavitelovy vůle pořídit závěť. Kromě toho se však vyžaduje ještě další projev vůle zůstavitele – výslovně projevit před dvěma svědky současně přítomnými, že listina obsahuje zůstavitelovu poslední vůli.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek