Posouzení formálních náležitostí závěti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4506/2009, ze dne 24. 11. 2010:

Odvolací soud při posouzení formálních náležitostí vlastnoruční závěti J. B., zemřelé dne 13.11.2007, datované „březen 2007“ v daném případě aplikoval a interpretoval ustanovení § 476 odst. 2 obč. zák. v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.11.1998, sp. zn. 21 Cdo 586/98, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44, ročník 1999; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25, ročník 2006).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek