Podání dědické žaloby státem

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 17 Co 679/95, ze dne 13. 3. 1996:

Stát může být dědicem po zůstaviteli pouze tehdy, když jej zůstavitel v závěti dědicem ustanovil.

Jestliže stát, který není závětním dědicem (i když mu to ukládá pravomocné usnesení okresního soudu vydané podle § 175k OSŘ), podá žalobu na určení dědického práva nebo jeho popření, je třeba žalobu zamítnout pro nedostatek jeho aktivní legitimace, neboť k podání žaloby o dědickém právu je oprávněn pouze dědic nebo ten, kdo tvrdí, že je dědic.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek