Zavrženíhodné jednání proti poslední vůli zůstavitele – tvrzení o vlastnoručním sepsání závěti

Usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 18 Co 60/97, ze dne 12. 12. 1997:

Za zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy, které by přivodilo dědickou nezpůsobilost dědice, nelze považovat, jestliže dědic v průběhu dědického řízení tvrdil, že předložená závěť zůstavitele je psána jeho vlastní rukou, ačkoliv v navazujícím soudním řízení (na základě rozhodnutí dle § 18 zák. č. 95/1963 Sb. bylo pravomocně rozhodnuto, že zůstavitel tuto závěť vlastní rukou nenapsal.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek