Stanovy omezující okruh členů jen na fyzické osoby a odúmrť státu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 5043/2014, ze dne 21. 1. 2015:

Z již zmíněného usnesení sp. zn. 29 Cdo 1737/2013 se dále podává, že na tom, že dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu (§ 462 obč. zák.), nemůže ničeho změnit ani případné ujednání stanov bytového družstva omezující okruh jeho členů pouze na fyzické osoby. Je tomu tak proto, že ujednáním stanov družstva nelze vyloučit aplikaci kogentních ustanovení zákona, příp. učinit kogentní ustanovení zákona obsoletním.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek