Přechod dluhu ze směnky na dědice

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1844/2015, ze dne 27. 4. 2016:

Nabyl-li totiž žalovaný dědictví smrtí zůstavitele (§ 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku), přešly na něj (tímto okamžikem) rovněž povinnosti (a práva) zemřelého směnečného rukojmího, včetně práv a povinností plynoucí z dohody o vyplňovacím právu, kterou tento směnečný rukojmí uzavřel s majitelem blankosměnky.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek