Neplatné vydědění a nárok jen na povinný díl

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 924/2024, ze dne 12. 6. 2024:

Je-li závěť ve prospěch žalovaného platná, avšak žalobkyně není v posledním pořízení nijak zmíněna, přestože nebyla vyděděna důvodně, spočívá její dědický nárok v právu na povinný díl a lze jej uplatnit v řízení o pozůstalosti, případně (nebylo-li uspokojeno v řízení o pozůstalosti) žalobou nepominutelné dědičky o zaplacení povinného dílu.

Pozn. Závěr Nejvyššího soudu se týká případu, kdy závěť byla pořízení v době od 1. 1. 2024.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek