Dědění v šesté dědické třídě (děti bratranců a sestřenic)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 116/2024, ze dne 27. 5. 2024:

Podle ustanovení § 1640 odst. 2 o. z. dědí v šesté dědické třídě pouze děti dětí prarodičů zůstavitele (nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, tj. sestřenice a bratranci), na základě tohoto ustanovení ještě vzdálenější potomci prarodičů zůstavitele (děti bratranců a sestřenic) však nedědí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek