Výše nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění, který přešel na dědice

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1630/2023, ze dne 14. 12. 2023:

Okolnost, že poškozený, který utrpěl újmu na zdraví, uplatnil žalobou u soudu nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění, popřípadě na pojistné plnění na tuto náhradu, krátce poté zemřel a nárok přešel na jeho dědice, není důvodem ke snížení náhrady.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek