Výhrada soupisu a rozdělení dědictví a dluhy zůstavitele

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 14 Co 41/2023, ze dne 23. 2. 2023:

Rozdělí-li si dědici, kteří uplatnili výhradu soupisu, soudem schválenou dohodou pozůstalost odlišně od velikosti svých dědických podílů, je každý z nich povinen hradit dluhy zůstavitele do výše ceny jím podle této dohody nabytého dědictví, a nikoliv do výše podílu (zlomku) stricto sensu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek