Žaloba na vydání poloviny obsahu urny se zpopelněnými ostatky

Rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn. 43 C 221/2020, ze dne 18. 1. 2022:

Žalobou se žalobce domáhal, aby byla žalované uložena povinnost vydat žalobci polovinu obsahu urny se zpopelněnými ostatky syna účastníků [jméno][celé jméno žalobce], zemřelého [datum].

V ustanovení § 92 odst. 2 o.z. je zakotveno soukromé subjektivní právo na vydání ostatků Ostatky člověka nejsou věcí v právním smyslu a ani předmětem vlastnického či jiného věcného práva. Nejedná se tak o nárok vyplývající z ochrany vlastnického práva. Svou povahou jde o osobností právo sui generis vznikající ex lege pohřbením těla zemřelého člověka a zanikající uložením ostatků na veřejném pohřebišti. Jinými slovy právo na vydání ostatků je přiznáno osobám uvedeným v ustanovení § 92 odst. 2 o.z., a to jen v případě, že ostatky nejsou již uloženy na veřejném pohřebišti.

Promítnuto do souzené věci to znamená, že žalobou uplatněný nárok nemá oporu v hmotném právu, neboť zpopelněné ostatky syna účastníků jsou uloženy na veřejném pohřebišti. Soud proto žalobu zamítl.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek