Družka jako tzv. spolužijící osoba

Rozsudek Okresního soudu v Jihlavě sp. zn. 6 C 228/2019, ze dne 12. 10. 2022:

To, že žalobkyně žila s [jméno] [celé jméno žalovaného] v době jeho smrti potvrzuje seznam věcí, které měl zemřelý u sebe v době tragické nehody. [příjmení] jiné totiž v tomto seznamu figuruje průkazka žalobkyně na [anonymizována dvě slova] a její platební karta. Tyto věci by totiž měl sotva u sebe někdo jiný, než velmi blízká osoba. Také dopis babičky zemřelého založený v dědickém spise shora uvedený závěr potvrzuje. Babička vnuka navštívila jen několik dní před jeho smrtí a žalobkyni v dopise výslovně zmiňuje, a to křestním jménem. Žalobkyni tedy znala i babička [jméno] [celé jméno žalovaného], z kontextu jejího dopisu soud dovozuje, že ji považovala za partnerku zemřelého vnuka. V září 2018 si žalobkyně s [jméno] [celé jméno žalovaného] psala zamilované sms zprávy, obsah těchto zpráv mimo jiné prokazuje, že žalobkyně [jméno] [celé jméno žalovaného] připravovala jídlo (ve zprávách jsou i fotografie připravovaných pokrmů), na které se [jméno] [celé jméno žalovaného] těšil, tedy pečovala o společnou domácnost. Soud nemá důvod k pochybnostem o tom, že obdobnou péči žalobkyně poskytovala svému životnímu partnerovi [jméno] [celé jméno žalovaného], resp. jejich společné domácnosti, i v době jednoho roku před smrtí jmenovaného. Zpochybňuje – li žalovaný kvalitu této péče, jde o tvrzení subjektivní, bez vlivu na hodnocení důvodnosti žaloby. Pouze na okraj soud k tvrzením žalovaného podotýká, že v každém partnerském vztahu jsou spory, každý partnerský vztah prochází různými fázemi, v každém partnerském vztahu jsou období příznivá i dny, kdy se nedaří. Subjektivní hodnocení vztahu [jméno] [celé jméno žalovaného] a žalobkyně, které soudu žalovaný předestřel, je do určité míry pochopitelné, neboť je zřejmě ovlivněno zármutkem nad ztrátou syna i špatnými vztahy s žalobkyní, nicméně pro posouzení důvodnosti návrhu žalobkyně jsou tyto názory žalovaného bezpředmětné. Nutno podotknout, že tragická smrt [jméno] [příjmení] zasáhnout i žalobkyni, jíž zemřel životní partner, se kterým plánovala společnou budoucnost.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek