Dědic jako universální sukcesor člena bytového družstva vstupuje do členských práv a povinností zůstavitele v tom stavu, v jakém se nacházely ke dni smrti zůstavitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 626/2018, ze dne 1. 6. 2018:

K nastoleným otázkám týkajícím se neplatnosti rozhodnutí o vyloučení L. Š. z družstva pokládá dovolací soud za potřebné především připomenout, že dědic, jemuž bylo usnesením soudu vydaným v dědickém řízení (§ 481 a násl. obč. zák.), potvrzeno nabytí členského podílu (členských práv a povinností spojených s členstvím) v bytovém družstvu, se stává členem družstva ke dni smrti zůstavitele (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 328/2007, uveřejněné pod č. 16/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Jako universální sukcesor člena bytového družstva vstupuje do členských práv a povinností zůstavitele v tom stavu, v jakém se nacházely ke dni smrti zůstavitele. Jeho postavení ve vztahu k družstvu je tudíž stejné jako bylo postavení zůstavitele (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 30. března 2010, sp. zn. 29 Cdo 1158/2009, uveřejněné pod č. 1/2011 časopisu Soudní judikatura, a z 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 4416/2010).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek