Zpřísněné požadavky na allografní závěť u osob, které nemohou číst nebo psát

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 134/99, ze dne 22. 9. 1999:

Allografní závěť byla znovu zavedena do občanského zákoníku novelou s účinností od 1. 1. 1992. Jejím připuštěním byla však zpřísněna forma závěti, aby nedocházelo k budoucím sporům.

Nedostatek této formy má potom za následek neplatnost závěti, kdy může, jako v projednávaném případě, přistoupit navíc nedostatek základních náležitostí závěti, jako je její určitost a srozumitelnost.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek