Určitost označení dědice v závěti

Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky sp. zn. 4 Cz 22/77, ze dne 21. 7. 1977:

Ustanovil-li zůstavitel závětí dědice veškerého svého majetku, „který je v jeho bytě“, lze tento projev vůle vyložit tak, že se vztahuje i na úspory na vkladních knížkách, jež měl v bytě uloženy v době pořizování závěti i svém majetku, pokud v době smrti zůstaviteli dosud náležely.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek