Obživnutí závěti

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 11 Co 127/80, ze dne 30. 5. 1980:

Byla-li závěť zrušena závětí pozdější (§ 480 odst. 1 o. z.), neobnoví se její účinnost tím, že pozdější závěť byla pak odvolána ( § 480 odst. 1 o. z.) anebo že byla zničena listina, na níž byla závěť napsána ( § 480 odst. 2 o. z.).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek