Náležitosti závěti ve formě notářského zápisu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3037/2010, ze dne 30. 8. 2011:

Odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) při posouzení otázky, zda závěť ze dne 3.4.2007 splňuje náležitosti závěti pořízené formou notářského zápisu, v daném případě aplikoval i interpretoval ustanovení § 476d obč. zák., § 63, § 65 odst. 1 a § 68 odst. 1 not. ř. v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.4.1976, sp. zn. 4 Cz 34/76, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 61, ročník 1977; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2008, sp. zn. 21 Cdo 4566/2007; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2011, sp. zn. 21 Cdo 2120/2009; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.5.2011, sp. zn. 21 Cdo 1980/2010) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek