Potvrzení dědictví s účinky ex tunc

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2497/2014, ze dne 7. 10. 2014:

Rozporuje-li dovolatelka též dílčí závěr odvolacího soudu, od kterého okamžiku na ni jako na dědičku R. H přešel čtvrtinový podíl na předmětných nemovitostech, může jí dovolací soud dát za pravdu v tom, že dědictví se v souladu s § 460 obč. zák. nabývá smrtí zůstavitele, nikoli až dnem právní moci usnesení o dědictví, které toliko deklaruje právní vztahy s účinností ke dni smrti zůstavitele (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2563/99, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1240/2007, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2674/2008).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek