Trvalé neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele jako důvod vydědění

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 638/2021, ze dne 27. 5. 2021:

Pohledávka zástavního věřitele za třetími osobami zajištěná zástavním právem na majetku zůstavitele se při nařízené likvidaci dědictví uspokojuje podle § 175v odst. 1 a 2 písm. c) OSŘ, ve znění účinném do 31. 12. 2013, bez ohledu na její splatnost.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek