Částečná neplatnost allografní závěti z důvodu nezpůsobilého svědka

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 24 Co 328/99, ze dne 30. 11. 1999:

Závěť dle § 476b ObčZ, při jejímž pořízení působila jako svědek osoba blízká jen některému z více závětních dědiců (§ 476f ObčZ) je neplatná jen v té části, kde bylo pořízeno ve prospěch tohoto závětního dědice (§ 41 ObčZ). Část závěti, která se týká pořízení ve prospěch jiných dědiců, je platná.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek