Plná moc speciální k odmítnutí dědictví vs. plná moc k zastupování v celém řízení

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR 4 Cz 28/78, ze dne 27. 7. 1978:

Udělil-li dědic v řízení o dědictví svému zástupci plnou moc opravňující zástupce jen k odmítnutí dědictví, nepostačuje tato plná moc k oprávnění tohoto zástupce, aby zastupoval dědice v celém průběhu řízení o dědictví.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek