Výše dědických podílů z hlediska § 175k odst. 1 obč. zák.

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 17 Co 391/99, ze dne 15. 10. 1999:

Postupem podle ustanovení § 175k odst. 1 OSŘ se řeší podmínky dědického práva účastníků řízení o dědictví z hlediska výkladu sporné právní stránky věci. Není tedy možné s odkazem na uvedené ustanovení určovat výši dědických podílů jednotlivých dědiců dříve, než usnesením, kterým se řízení končí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek