Nepatrný majetek zůstavitele

Usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 10 Co 325/2019, ze dne 31. 3. 2020:

Odmítne-li vypravitel pohřbu převzít nepatrný majetek na úhradu svých nákladů spojených s pohřbem, řízení o pozůstalost se zastaví jako bezpředmětné. Nemůže-li být nepatrný majetek vydán vypraviteli pohřbu, který s jeho nabytím nevyslovil souhlas a nelze mu ho „přikázat“ proti jeho vůli do vlastnictví, a není-li možné tento vydat osobám, kterým svědčí dědické právo ze zákonné posloupnosti, neboť nelze předpokládat, že by projevili zájem o zůstavitelův majetek bez hodnoty nebo jeho majetek nepatrné hodnoty, je nutno dovodit, že majetek bude vydán státu.

 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek