Výpočet povinného dílu

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 18 C 36/2022, ze dne 21. 4. 2023:

Povinný díl žalobkyně v souladu s § 1635 o. z. a § 1643 odst. 2 o. z. se vypočte jako 1/4 ze zákonného dědického dílu. Žalobkyně by dědila v první dědické třídě se žalovanou stejným dílem, náleží jí tak jedna čtvrtina z jedné poloviny pozůstalosti, což je 1/8 z celkové výše pozůstalosti. Hodnota pozůstalosti stanovená v dědickém řízení činí částku 4 968 506,47 Kč (1/8 = 621 063 Kč). V řízení bylo prokázáno, že do dědictví dále náleží v dědickém řízení neprojednaná 1/2 ze zůstatku žalované ke dni úmrtí zůstavitele po připočtení částky 350 000 Kč, kterou si žalovaná na svůj účet po smrti zůstavitele převedla, tj. z částky 591 431,50 Kč, což je 295 715,75 Kč (1/8 = 36 964,50 Kč), neboť žalovaná netvrdila ani neprokazovala, že by tato částka nepatřila do společného jmění manželů. Dále bylo prokázáno, že do dědictví náleží polovina pohledávky zůstavitele a jeho manželky z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi nimi na straně jedné a žalobkyní a jejím manželem na straně druhé, ke dni úmrtí zůstavitele činila nesplacená jistina částku 261 000 Kč (1/2 = 130 500 Kč, 1/8 = 16 312,50 Kč). Peněžní částka rovnající se hodnotě povinného dílu žalobkyně celkem činí 674 340 Kč.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek