Částečná neplatnost závěti z důvodu nezpůsobilého svědka

Rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 12 C 211/2018, ze dne 11. 2. 2022:

Pro úplnost soud uvádí, že závěť z 14. 12. 2016 považuje za platnou pouze ve vztahu k [celé jméno žalované], protože dva přítomní svědci nebyli způsobilí být svědky ve vztahu k [celé jméno žalované] a [celé jméno žalované], jako jejich osoby blízké (matka a švagr resp. manžel). Pořízením této závěti se proto dřívější závěť ze dne 14. 7. 2011 (pořízená o celém majetku zůstavitele ve prospěch [celé jméno žalované] a [celé jméno žalované]) neruší celá, ale pouze v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek